Vuosikertomukset

VUOSIKERTOMUS 2012

   

 1. Yleistä
 2. Vuosi 2012 oli Turun filharmonisen orkesterin ystävä ry – Åbo filharmoniska orkesterns vänner rf -yhdistyksen 11. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta on edistänyt määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Vuotta on sävyttänyt uusi ylikapellimestari Leif Segerstam ja häneen tutustuminen.

 3. Hallinto
  • Vuosikokous
  • Vuosikokous pidettiin 17.2.2012 ja kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2011 sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin edelleen 19 €, perheenjäseniltä ja orkesterijäseniltä 8 € sekä alle 26-vuotiailta nuorisojäseniltä 5 €, henkilöjäsenille ei liittymismaksua. Yhteisöjäsenmaksuksi vahvistettiin 100 € ja yhteisöjäsenen liittymismaksuksi 100 €.

  • Toiminnantarkastajat
  • Toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Virri ja varalle Raija Hautaviita-von Weymarn.

  • Hallitus ja toimikunnat
  • Hallituksessa ovat toimineet varsinaisina jäseninä Leena Salo (pj), Sirpa-Liisa Hast (varapj), Peter Häggblom (rahastonhoitaja), Johanna Husgafvel ja Sanna Qvick. Varajäseninä ovat toimineet Leena Järvelä ja Kaarle Kaleva. Orkesterin edustajana on toiminut orkesterin jäsenten valitsema Riitta Hammarberg. Hallituksen asiantuntijajäseninä ovat toimineet intendentit Marja-Liisa Lieppinen kevätkaudella ja syyskaudella elokuussa tehtävässään aloittanut Emilie Gardberg. Hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi työskenneltiin sähköpostitse.

   Ohjelmatoimikunnassa ovat toimineet Riitta Heiniö, Tua Finell, Leena Järvelä ja Berit Valtonen.

 4. Jäsenistö
 5. Yhdistyksessä oli 31.12.2012 kaikkiaan 200 jäsentä, joista maksaneita 32 perhe-/nuoriso-/ orkesterijäsentä ja 141 normaalia henkilöjäsentä. Vuonna 2012 yhdistykseen liittyi kahdeksan jäsentä.

 6. Viestintä
 7. Toiminnasta tiedotettiin jäsenille kolmella jäsenkirjeellä/tiedotteella, joissa tiedotettiin tapahtumista, konserteista, jäseneduista ja yhteistyöstä orkesterin kanssa. Jäsenkirjeet lähetettiin osalle ainoastaan sähköisesti, jotta voitiin säästää postikuluissa. Sähköpostilla muistutettiin myös tapahtumista ja tilaisuuksista. Facebookiin on avattu ryhmä, jota käytetään muistutuksiin ja keskusteluun. Yhdistyksen kotisivut on uusittu ja niistä kerätään palautetta. Sivujen uusimisesta ja ylläpidosta on vastannut Johanna Husgafvel. Konserttitalo on Aphilan virallinen postiosoite, josta posti välitetään puheenjohtajalle. Yhdistyksen ständillä on kerran kaudessa jaettu jäsenille ko. kuukauden ohjelma. Orkesterin kausiesitteessä on ollut Aphilan tiedote.

 8. Tapahtumat ja jäsenedut
 9. 17.2. vuosikokousosallistujat saivat ilmaisen lipun illan konserttiin.
  26.3. matka Kansallisoopperan Pelléas ja Melisande -esitykseen
  1.4. Helsingin Barokkiorkesterin 15-vuotisjuhlakonsertti uudessa Musiikkitalossa Helsingissä
  16.3. ”Elämä ja kuolema tanssin pyörteissä” konsertiin ystävä mukaan/kaksi yhden hinnalla.
  22.5. WAM: Yhtä juhlaa! – näyttely ja uusi intendentti Emilie Gardberg.
  14.6. Naantalin Musiikkijuhlien konsertti Vuodenajat jäsenetuhintaan
  15.8. Turun musiikkijuhlien konsertti Il Combattimento di Tancredi e Clorinda jäsenetuhintaan
  4.9. orkesterin uuden ylikapellimestarin Leif Segerstamin tapaaminen Hotelli Parkissa yhteistyössä Suomen Wagner-Seuran kanssa
  4. ja 5.10. konserteissa jaettiin lokakuun käsiohjelma jäsenille ilmaiseksi
  5.10. konserttiin kaksi lippua yhden hinnalla/ ystävä ensi kertaa konserttiin
  19.10. Henna Jämsän klarinettiesittely
  15.11. avoin kenraaliharjoitus
  30.11. Riitta Hammarbergin kakkosviulujen esittely järjestettiin, mutta siirrettiin myöhempään ajankohtaan

  Jäsenillä oli myös mahdollisuus osallistua Wagner-seuran järjestämiin tapahtumiin:
  19.4. Pori Sinfoniettan Wagner-gaalakonsertti
  4.-6.5. Kööpenhaminassa Tupla-Parsifal
  18.8. Helsingin Juhlaviikkojen Tristan ja Isolde

 10. Yhteistyö orkesterin kanssa
 11. Yhdistys jakoi 14.12. konsertissa vuoden 2012 stipendit 1 000 € Ramona Wolin-Takalalle alttoviulun jousen hankintaan ja 500 € Pekka Laamaselle sellon jousen hankintaan. Jäseniä on myös osallistunut vapaaehtoisina Itsenäisyyspäivän konserttien lippujen jakeluun.

 12. Talous
 13. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 580,54 € ylijäämää.

  HALLITUS