Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Yhdistys toimii yhdyssiteenä Turun filharmonisen orkesterin ja konserttiyleisön välillä
sekä edistää klassisen musiikin harrastusta ja tuntemusta. Tavoitteensa toteuttamiseksi
yhdistys:

– järjestää jäsentilaisuuksia ja matkoja ja tarjouksia kiinnostaviin konsertteihin

– järjestää orkesterin ja yhdistyksen tapaamisia

– tiedottaa orkesterin toiminnasta jäsenille ja sidosryhmille

– jakaa taloudellisten resurssiensa puitteissa stipendejä orkesterin muusikoille tai
orkesterin toiminnan edistämiseksi

– jakaa jäsenille kauden ensimmäisessä konsertissa kuukauden käsiohjelman
jäsenetuna ilmaiseksi

– järjestää luentoja kiinnostavista aiheista esimerkiksi liittyen orkesterin tuleviin
konsertteihin

Lisäksi

– tiivistetään yhteistyötä Turussa toimivien klassisen musiikin alan yhdistysten
kanssa

– kehitetään yhteistyötä ja yhteydenpitoa muiden suomalaisten filharmonisten
orkesterien ystävyysyhdistysten kanssa

– osallistutaan orkesteripäiviin mahdollisuuksien mukaan, jos ystäväyhdistyksille
on ohjelmaa