KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Vuosikokous/Årsmöte KE/ONSD 8.11.2017 klo 18.00 Ravintola Teinin kabinetissa

Tule valitsemaan puheenjohtaja ja hallitus ja vaikuttamaan toimintasuunnitelmaamme. Hallituksemme kaipaa täydennystä mm. rahastonhoitajamme Peter Häggblomin muutettua paikkakunnalta ja jätettyä suuren aukon samoin ohjelmatoimikuntamme mm. entisen puheenjohtajamme Simo Malkamäen poismenon johdosta.

Esityslista/Föredragningslista

1 Kokouksen avaaminen / Öppning av mötet

2 Kokouksen järjestäytyminen / Konstituering av mötet
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa / val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och eventuella rösträknare

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets beslutförhet

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

5 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2016 / Föreläggande av bokslut och årsberättelse 2016, samt verksamhetsgransgares berättelse.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Beslut angående fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra räkenskapsskyldiga.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2017 / Fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften för år 2017

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet / Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/t / Val av en eller två verksamhetsgransgare och verksamhetsgransgaressuppleanter

10 Kokouksen päättäminen / mötets avslutning

Comments are closed.