Vuosikokouksen esityslista

Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry Esityslista

Åbo filharmoniska orkesters vänner rf Föredragningslista

VUOSIKOKOUS / ÅRSMÖTE

Aika/tid tiistai 31.3.2015 klo 18 / tisdagen den 31 mars 2015 kl 18

Paikka/plats Ravintola Old Bank, Kirjasto / Restaurant Old Bank (Aurakatu 3/Auragatan 3)

1
Kokouksen avaaminen / Öppning av mötet

2
Kokouksen järjestäytyminen / Konstituering av mötet

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa / val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och eventuella rösträknare

3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets beslutförhet

4
Kokouksen esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

5
Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2013 /
Föreläggande av bokslut och årsberättelse 2013, samt verksamhetsgransgares berättelse.

6
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Beslut angående fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra räkenskapsskyldiga.

7
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2015 / Fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften för år 2015

8
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet /
Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar

9
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/t / Val av en eller två verksamhetsgransgare och verksamhetsgransgaressuppleanter

10
Jäsenten terveiset yhdistyksen hallitukselle / medlemmarnas önskemål till styrelsen

11
Kokouksen päättäminen / mötets avslutning

Comments are closed.