Jäsenkirje 2/2017

Aphila tiedottaa:
Nettiadressi https://www.adressit.com/uusi_konserttitalo_turkuun
Aphilan apurahat orkesterin jäsenille haettavan
Jäsenetu tammikuussa 2018

Tapaaminen intendentti Maati Rehorin kanssa 25.1.2018


Adressi uuden konserttitalon puolesta
: Aphilan jäsenet ja orkesterilaiset kampanjoivat yhdessä orkesterin työskentelyedellytysten ja turkulaisen uuden musiikkitalon puolesta konserteissa 30.11. ja 1.12. sekä Itsenäisyyspäivän konserteissa. Nettiadressi löytyy osoitteesta https://www.adressit.com/uusi_konserttitalo_turkuun. Jos haluat tulla kampanjoimaan ja jakamaan infoa nettiadressista, ilmoittaudu tekstiviestillä Leena Salo puh. 0400528357

Aphilan apurahat Turun filharmonisen orkesterin jäsenille ovat haettavana 4.12. saakka. Sinäkin voit jäsenenämme näin tukea orkesterin toimintaa ja vaikuttaa orkesterin sointiin esim. instrumenttihankintojen tai opiskelun tukemisella.

Jäsenetu tammikuussa: Turun filharmoninen orkesteri tarjoaa Aphilan jäsenille kauden ensimmäisessä ja toisessa konsertissa eli 11. ja 12.1. käsiohjelman veloituksetta. Löydät ohjelman ja jakajat Aphilan omalta pöydältä.

25.1. klo 17.30 tutustumme orkesterin uuteen intendenttiin Maati Rehoriin Konserttitalon kahviossa ennen illan konserttia. Vapaamuotoinen tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden esittää myös kysymyksiä intendentin työstä.

Vuosikokouksessa 8.11.2017 keskusteltiin yhdistyksen tulevaisuudesta, toiminnan jatkamisesta sekä tulevan toiminnan painopisteistä ja jäsenmaksun suuruudesta. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma ja tulo- ja meno-arvio, jossa mm. stipendeiksi orkesterin jäsenille varataan 1500 euroa vuodelle 2017. Jäsenmaksun suuruudeksi kuluvalle vuodelle 2017 vahvistettiin edelleen 19 €, perheenjäseniltä ja orkesterijäseniltä 8 € sekä alle 26-vuotiailta nuorisojäseniltä 5 €, henkilöjäsenille ei liittymismaksua. Yhteisöjäsenmaksuksi vahvistettiin 100 € ja yhteisöjäsenen liittymismaksuksi 100 €.

Pyydämme maksamaan jäsenmaksun kahden viikon sisällä yhdistyksen tilille: S-pankki IBAN: FI59 3939 0010 7117 45. Viitteeksi tulee viestiosioon ”jäsenmaksu 2017” ja jos maksettavalta tililtä maksetaan jonkun muun henkilön kuin oma jäsenmaksu, niin sen ”jäsenen nimi + jäsenmaksu 2017

Hallituksen kokoonpano loppuvuoden 2017: Salo Leena, pj, Passi Marja-Liisa, Avela Leena, Husgafvel Johanna, Järvelä Leena, varajäsenet: PäärniTerttu ja Horsma-AlhoLeena, Hammarberg Riitta, orkesterin edustaja, Rehor Maati, intendentti, asiantuntijajäsen

AphilAn kotisivut: http://www.aphila.fi Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/126996224050359/

Ystävällisin terveisin, Hallitus psta. Leena Salo

UUSI KONSERTTITALO TURKUUN

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki rakentaa uuden konserttitalon Turkuun. Uusi talo on kaupungin musiikkielämän ja maan vanhimman orkesterin …

UUSI KONSERTTITALO TURKUUN – KÄY ALLEKIRJOITTAMASSA VERKOSSA OSOITTEESSA

https://www.adressit.com/uusi_konserttitalo_turkuun

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki rakentaa uuden konserttitalon Turkuun. Uusi talo on kaupungin musiikkielämän ja maan vanhimman orkesterin kehittämisen elinehto lisäten myös kaupunkikeskustan vetovoimaa. Toteutuessaan toivotulla tavalla talo tukee myös täysikokoisen sinfoniaorkesterin ohjelmistoa sekä oopperoiden akustista esittämistä. Uusi talo houkuttelee myös maailman kuuluisimpia taiteilijoita Turkuun.

Nyt on aika katsoa suurta kokonaisuutta, ja olla visionääri. Turku valmistautuu juhlimaan 800-vuotisjuhlaansa 2029. Minkälainen konserttitalon pitää silloin olla? Mielestämme konserttitalo pitää olla kaupungin ylpeys, kohde jota voi ylpeydellä esitellä niin kaupunkilaisille kuin muualta tuleville, jossa on riittävät tilat niin yleisölle kuin soittajille ja jossa orkesteri ja musiikki pääsevät oikeuksiinsa. Suomen suurimpiin imagotuotteisiin kuuluvalle
klassiselle musiikille pitää antaa hyvät edellytykset menestyä.

Haluamme, että nyt rakennetaan konserttitila, joka palvelee meitä pitkään. Nyt pitää uskaltaa, olla rohkea ja näkemyksellinen. Kulttuuripalvelut ovat merkittävä imagollinen asia menestyvälle kaupungille. Suomalainen musiikkielämä sai alkuunsa Turussa, kuten myös orkesteritoiminta. Suomen vanhin orkesteri ansaitsee uuden, upean talon. Nyt pitää rakentaa Turusta entistä merkittävämpi, keskeisempi ja houkuttelevampi kulttuurikaupunki Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmassa.

Turun filharmonisen orkesterin ystäväyhdistys Aphila ry

NYTT KONSERTHUS I ÅBO – UNDERTECKNA VÅR ADRESS SOM FINNS:

https://www.adressit.com/uusi_konserttitalo_turkuun

Vi undertecknade förordar, att Åbo stad bygger ett nytt konserthus i Åbo. Ett nytt hus är livsviktigt för stadens musikliv och landets äldsta orkesters utveckling, samtidigt som det ökar stadens dragningskraft. Då det nya huset förverkligas på önskat sätt, stöder huset en fullskalig symfoniorkesters program samt framförandet av akustiska operor. Ett nytt hus lockar också världsstjärnor till Åbo.

Åbo stad förbereder sig för sin 800-årsfest år 2029. Ett hurudant konserthus vill vi ha? Vi tycker att konserthuset skall vara stadens pärla som med stolthet kan förevisas för såväl stadsbor som besökare. Det skall finnas tillräckligt med plats för såväl publik som musiker och musiken skall komma till sin rätt. Den klassiska musiken, som hör till Finlands största imageprodukter, skall ges möjlighet till framgång.

Vi vill, att det nu byggs ett konserthus som tjänar oss länge. Nu är det skäl att våga, att vara modig och framsynt. Kulturtjänster är en betydande del av staden profil. Det finländska musiklivet uppkom i Åbo, liksom också orkesterverksamheten. Finlands äldsta orkester förtjänar ett nytt, fantastiskt hus. Nu är det dags att utveckla Åbo till en ännu mera central, lockande och betydelsefull kulturstad i Finland, Norden och världen.

Åbo filharmoniska orkesters vänförening Aphila rf

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Vuosikokous/Årsmöte KE/ONSD 8.11.2017 klo 18.00 Ravintola Teinin kabinetissa

Tule valitsemaan puheenjohtaja ja hallitus ja vaikuttamaan toimintasuunnitelmaamme. Hallituksemme kaipaa täydennystä mm. rahastonhoitajamme Peter Häggblomin muutettua paikkakunnalta ja jätettyä suuren aukon samoin ohjelmatoimikuntamme mm. entisen puheenjohtajamme Simo Malkamäen poismenon johdosta.

Esityslista/Föredragningslista

1 Kokouksen avaaminen / Öppning av mötet

2 Kokouksen järjestäytyminen / Konstituering av mötet
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa / val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och eventuella rösträknare

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets beslutförhet

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

5 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2016 / Föreläggande av bokslut och årsberättelse 2016, samt verksamhetsgransgares berättelse.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Beslut angående fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra räkenskapsskyldiga.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2017 / Fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften för år 2017

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet / Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar

9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/t / Val av en eller två verksamhetsgransgare och verksamhetsgransgaressuppleanter

10 Kokouksen päättäminen / mötets avslutning

Jäsenkirje 1/2017

APHILA TIEDOTTAA

Jäsenetuna orkesterin maalis-huhtikuun ohjelma on maksutta jaossa 16.3. konsertissa, voimassa
konserteissa 16.3.–21.4. Tule hakemaan omasi ennen konserttia orkesterin ohjelmien jakopisteen vieressä.

Aloitamme nyt uudenlaisen jäsentilaisuuksien sarjan, jossa tutustumme lähemmin orkesterin toimintaan ja sen jäsenten tehtäviin. Torstaina 9.3. klo 18 Daily Bistron kabinetissa, Brahenkatu 20: Miten konsertti syntyy? Puhujana Pekka Haapanen orkesterin tuottaja. Alust. ilmoittautumiset: Johanna Husgafvel jotsku@gmail.com tai puh 040 759 5896. (Jokainen tilaa Bistrossa itse haluamansa tarjoilut)

Muistathan myös ti 7.3. ooppera Die Kalewainen in Pochjola, johon monet jäsenemme ovat hankkineet jäsenetulippunsa kauttamme.

Vuosikokous/Årsmöte pe/fre 31.3. Daily Bistro klo 17.30
.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Behandlas stadgeenliga ärenden.

Osallistujille orkesterimme tarjoaa vapaaliput illan konserttiin Vivaviola! Lippuja varten ilmoittauduthan: leena.salo@outlook.com tai puh 040 052 8357
Tule valitsemaan puheenjohtaja ja hallitus ja vaikuttamaan toimintasuunnitelmaamme. Nykyisen hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja: Leena Salo, varsinaiset jäsenet: Leena Avela, Johanna Husgafvel, Peter Häggblom, Marja-Liisa Passi. Varajäsenet: Sirpa-Liisa Hast ja Leena Järvelä. Orkesterin jäsenenä toimii orkesterin jäsenten valitsema Riitta Hammarberg ja asiantuntijajäsenenä intendentti Emilie Gardberg.
Hallituksemme kaipaa uusia jäseniä ja ohjelmatoimikuntamme myös. Mm. sihteeri ja rahastonhoitaja ovat etsinnässä.

Vivaviola! Jonathan Berman, kapellimestari, Jasmine Beams, alttoviulu. Magnus Lindberg: Chorale, MiklósRózsa: Konsertto alttoviululle ja orkesterille, Robert Schumann: Sinfonia nro 2. Alttoviulu pääsee oikeuksiinsa Miklós Rózsan tumman unkarilaisessa tyylissä, jossa kansanmusiikkivaikutteisiin on lisätty teräviä sävyjä. Solistina toimii orkesterin sooloaltisti, kalifornialaissyntyinen Jasmine Beams. Alttoviulukonserttoa reunustaa kaksi Bach-vaikutteista teosta: Lindbergin ”Es ist genug” -koraalille pohjautuva Chorale ja Schumannin toinen sinfonia, jonka Scherzon teeman lähtökohtana ovat sävelet B, A, C ja H. Konsertin kesto n. 2 h

ti 4.4. klo 18 Daily Bistron kabinetti: Orkesterin äänenjohtajan työ ja orkesterityö. Alustavasti puhumassa ovat stipendiaattimme Tapio Liukkonen ja Anne Eirola. Alustavat ilmoittautumiset: Leena Avela leena.avela@elisanet.fi tai puh 050 543 8581. (Jokainen tilaa itse haluamansa tarjoilut)

Ke 10.5. klo 18 Daily Bistron kabinetti
: Intendentin tehtävät, Emilie Gardberg. Alustavat ilmoittautumiset:leena.salo@outlook.com tai puh 040 052 8357. (Jokainen tilaa itse haluamansa tarjoilut)

Toukokuussa avustamme myös orkesterin jalkautumisviikossa. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi leena.salo@outlook.com tai puh 040 052 8357

Jos saat tämän kirjeen postitse meillä ei ole toimivaa sähköpostiosoitettasi. Ilmoitathan mahdollisen sähköpostiosoitteesi ja/tai muuttuneet yhteystietosi leena.salo@outlook.com

AphilAn kotisivut: http://www.aphila.fi Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/126996224050359/

Ystävällisin terveisin, Hallitus psta. Leena Salo, pj

Muistutus

To 20.10. klo 18 Konserttitalon ylälämpiössä stipendiaattimme Mikko Multamäen soitinesittely: kontrabasso. Tule kuulemaan ja kyselemään – ihan läheltä. Ei tarvitse ilmoittautua…

Jäsenkirje 3/2016

APHILA TIEDOTTAA

Ihana kulttuurisyksy on taas käynnistynyt! Orkesterimme ahkeroi upeilla konserteilla ja kaupungin muu kulttuurielämä tarjoaa jokaiselle jotakin. Aphilan syksyn ohjelmassa on taas soitinesittely ja kapellimestaritapaaminen. Joulukonsertin alla tarjoamme glögit jäsenillemme – joulukonsertissa jaamme perinteiseen tapaan Aphilan apurahan jollekin tai joillekin orkesterimme soittajista. Tammikuussa käynnistämme jäsentilaisuuksien sarjan viime kevään ideoiden pohjalta. Sarjassa tutustutaan mm. konserttimestarin, intendentin ja äänenjohtajan tehtäviin sekä miten konsertti ylipäätään valmistuu. Tammikuun ensimmäisessä konsertissa jaamme taas jäsenille kauden ensimmäisen käsiohjelman ilmaiseksi.

Tapahtumiamme

To 20.10. klo 18 Konserttitalon ylälämpiössä stipendiaattimme Mikko Multamäen soitinesittely: kontrabasso. Tule kuulemaan ja kyselemään – ihan läheltä. Ei tarvitse ilmoittautua,.


Ke 2.11. Kapellimestaritreffit Olli Mustosen kanssa klo 18 Park Hotellissa
. Tarjoamme jäsenille kahvit ja suolaisen leivonnaisen. Ilmoittautumiset 26.10. mennessä leena.salo@outlook.com tai puh 0400 528 357.

Itsenäisyyspäivän lippuja jaetaan taas Filharmoniapäivänä pe 25.11. Tule mukaan vapaaehtoiseksi jakamaan lippuja turkulaisille joko klo 12 tai klo 16. Ilmoittautumiset leena.salo@outlook.com tai puh 0400 528 357.

Pe 9.12. Joulukonsertti ja stipendin jako. Aphila tarjoaa jäsenille glögit ennen konserttia konserttitalon ylälämpiössä. (Liput jokainen hankkii itse). Ilmoittautumiset 1.12. mennessä leena.salo@outlook.com tai puh 0400 528 357.

Ti 7.3.2017 ooppera Die Kalewainen in Pochjola. Turun filharmoninen orkesteri ja Turun musiikkijuhlat:ensimmäistä kertaa maailmassa Karl Müller-Berghausin säveltämän Die Kalewainen in Pochjola -oopperan, 127 vuotta unohduksissa olleen teoksen. Kyseessä on ensimmäinen läpisävelletty Kalevala-aiheinen ooppera maailmassa ja ylivoimaisesti suurisuuntaisin Suomessa 1800-luvulla sävelletty teos. Suomi 100-juhlavuosit. Kapellimestari: Leif Segerstam, ohjaus: Tiina Puumalainen. Rooleissa Christian Juslin (Achti Lemminkäinen), Johanna Rusanen-Kartano (Louchi),Tommi Hakala (Ilmarinen). Liput 73,80 €. Ilmoittaudu Leena Avelalle 20.10. mennessä. Liput maksetaan Aphilan tilille S-pankki IBAN: FI59 3939 0010 7117 45. Viitteeksi tulee viestiosioon ”Kalevala”.

********************************************************************************
KULLERVO JA RIGOLETTO -OOPPERAMATKA Savonlinnaan ke-to-pe 12.-14.7.2017.– Huom! kaksi oopperaa, kaksi yötä, paluu päivällä.
Olemme järjestämässä yhdistysten yhteistyönä Kullervo ja Rigoletto -oopperamatkaa Savonlinnaan ke-to-pe 12.-14.7.2017.
Lähdemme isolla bussilla Naantalista, Raisiosta ja Turusta keskiviikkoaamuna aikaisin, palaamme perjantaina hyvin nukutun yön jälkeen päivällä, poikkeamme mahdollisesti Taidekeskus Salmelassa. Kysy mukaan ystäviäsikin! Matkan hintaan kuuluu
• ke 12.7. Aulis Sallisen Kullervo
• to 13.7. Giuseppe Verdin Rigoletto
• 2 hotelliyötä 2 hh Casinon Kesähotellissa
• Bussimatka
• Keskiviikkona kolmen tunnin iloinen päivällisristeily Elviralla
• Kaikki yhteensä 745 €/hlö/2 h huoneessa. Mahdollisuus 1 hh:een.
• Tutkimme vielä mahdollisuutta kiertoajeluun Savonlinnassa,

Ilmoittautumiset lokakuun loppuun mennessä leena.salo@outlook.com tai puh 0400 528 357. Käännä sivu ja lue lisää ao oopperoista ja esiintyjistä.
************************************************************************************
Turun Soitannollinen Seura järjestää Kansallisoopperan lauantaikorttisarjan kauden 2016-2017 esityksiin bussimatkoja: Liisa Ihmemaassa la 15.10. klo 18, Lentävä hollantilainen la 26.11. klo 14, Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth la 11.2. klo 14, Jevgeni Onegin la 25.3. klo 19.30, Only the Sound Remains la 15.4. klo 14. Bussi lähtee Sibelius-museon edestä kolme tuntia ennen esityksen alkua. Aphilalaiset voivat tulla mukaan varaamalla bussipaikkansa Seija Rajalalta rajalaseijahannele@gmail.com tai puh 0407397369 (Jokainen hankkii pääsylippunsa itse).
*************************************************************************************
TULEVIA TURUN FILHARMONISEN ORKESTERIN KONSERTTEJA

To 20.10.2016 JA PE 21.10.2016 KLO 19.00Turun konserttitalo Big Bang Siegfried!
Petri Bäckström, tenori, Jouni Bäckström, baritoni
Jukka Nykänen, piano, Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Big Bang Siegfried on kolmen taiturin vauhdikas musiikkikomedia, joka saa yleisön hytkymään naurusta musiikin kauneutta unohtamatta. Tarkasti rytmitetty, vatsalihakset nyrjäyttävän hauska ja nerokkaan taidokas show kätkee sisäänsä eri musiikin genrejen mestariteoksia. Turussa nähdään show’n Suomen ensiesitys, jonka ovat ohjanneet englantilaisen Spymonkey-ryhmän kansainväliset komiikan tähdet Toby Park ja Aitor Basauri. Hinta 21,00 / 16,00 / 9,00 €

Su 23.10.2016 klo 15.00Turun linna. Kamarimusiikkikonsertti
Härkätaistelijan rukous

Kerim Gribajcevic & Katariina Taipale, viulu, Jouni Rissanen, alttoviulu, Pekka Laamanen, sello, Antti Nisula, Markku Kolehmainen, Tanja Nisonen & Mervi Huttunen, käyrätorvi

Manuel de Falla (sov. K. Wallendorf): Farruca baletista Kolmikolkkahattu
Joaquín Turina: Härkätaistelijan rukous op. 34
George Bizet (sov. K. Wallendorf): Sarja oopperasta Carmen
Jesús Guridi: Jousikvartetto nro 1 G-duuri
Anselmo Aieta (sov. K. Wallendorf): Cornalera
Consuelo Velázquez (sov. K. Wallendorf): Bésame Mucho
Astor Piazzolla: Tango Ballet

Vahvoja rytmejä ja keinuvia säveliä – nyt heittäydytään kiihkeiden temperamenttien ja mustasukkaisten suhteiden vietäväksi. De Fallan 140-vuotismerkkivuoden innoittamana konsertissa kuullaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan parhaita musiikkimaistiaisia tangon, oopperan ja baletin maailmasta jousille ja käyrätorvisektiolle sovitettuna.
Hinta 21,00 / 16,00 / 9,00 €

To 27.10.2016 klo 11.00 Turun konserttitalo Avoin kenraaliharjoitus: Toivo ja epätoivo
Kulttuurikorttilaiset ja koululais- ja päiväkotiryhmät pääsevät seuraamaan avoimia kenraaliharjoituksia maksutta.
Klaus Mäkelä, kapellimestari
Risto Lauriala, piano
William Walton: Hamlet & Ophelia elokuvasta Hamlet (1948)
Robert Schumann: Pianokonsertto a-molli op. 54
Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 10 e-molli op. 93
Konserttitalon ovet avataan n. klo 10.30, salin ovet vasta muutamaa minuuttia ennen harjoituksen alkua. Konserttitalon kahvila ei ole avoinna harjoitusten yhteydessä. vHinta 0,00 / 0,00 / 0,00 €

Konsertti Toivo ja epätoivo klo 19 Hinta 21,00 / 16,00 / 9,00 €
********************************************************************************
Tietoa oopperamatkan teoksista

KULLERVO Palava halu rakastaa
Kari Heiskasen ohjaus. Kullervon kostonjanoisessa maailmassa on rakkauden mahdollisuus, mutta näkeekö syntymässään kirottu edes pilkahduksen valosta? Sallisen sävelkieli kuvaa nuoren miehen uhoa, se on voimakasta ja yllättävää. Kuullaanpa oopperassa lähes iskelmällinen väliosakin. Musiikinjohto: Hannu Lintu. Ohjaus: Kari Heiskanen. Lavastus: Antti Mattila. Esityskieli suomi. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto noin 3 tuntia. Yksi väliaika. Rooleissa mm.: Ville Rusanen (Kullervo), Dan Karlström (Kimmo), Johanna Rusanen-Kartano (Äiti), Hannu Forsberg (Kalervo), Sanna Matinniemi (Sisar), Niina Keitel (Sepän nuori vaimo), Petri Bäckström (Metsästäjä), Niklas Spångberg (Unto), Tiina Penttinen (Unton vaimo), Birthe Wingren (Sokea laulaja), Johann Tilli (Tiera), Lasse Penttinen (1. mies), Markus Suihkonen (2. mies). Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri ja Oopperajuhlakuoro

VERDIN RIGOLETTO
Verdin uran kruunu uutena tuotantona
Mantovan Herttuan turmeltunut hovi elää rietastellen. Hovinarri Rigoletton pilkkaama Kreivi Monterone syyttää Herttuaa tyttärensä häpäisemisestä ja langettaa narrin ylle kirouksen.

Rigoletto joutuu kokemaan oman tyttärensä kautta, kuinka kirous käy toteen karmeimmalla mahdollisella tavalla.
Savonlinnan Oopperajuhlien uusi Rigoletto-tuotanto on saanut inspiraationsa Sir David McVicarin Lontoon Royal Opera Houselle ohjaamasta versiosta. Palkittu McVicar luo vahvoja kohtauksia, joissa ihmisten väliset suhteet näytetään fyysisinä, mitään peittelemättä.
Musiikinjohto: Philippe Auguin . Ohjaus: David McVicar . Lavastus ja puvut: Tanya McCallin. Kuoron valmennus: Matti Hyökki. Esityskieli italia. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto n. 2 t 50 minuuttia. Yksi väliaika. Huomioitavaa: tämä tuotanto sisältää alastomuutta. Rooleissa mm.: Rame Lahaj (Mantovan herttua), Kiril Manolov (Rigoletto), Tuuli Takala, Hanna Rantala (Gilda), Merja Mäkelä (Giovanna), Mika Kares 10.7., 13.7., 15.7., 18.7. / Taras Shtonda 20.7., 22.7. (Sparafucile), Katarina Giotas (Maddalena), Juha Pikkarainen (Monterone), Mikko Järviluoto (Ceprano), Jussi Merikanto (Marullo), Juha Riihimäki (Borsa) Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri
Savonlinnan Oopperajuhlakuoro
********************************************************************************
Viides Turun kamarioopperafestivaali 22.-23.10. Turun Työväenopiston juhlasali osoitteessa Kaskenkatu 5. Liput mm. www.oopperakammari.fi verkkokaupasta.

La 22.10. klo 19.30 NOITANAISIA – musikaaliooppera
Räväkkä, hauska ja koskettava kahden naisen musikaaliooppera, lisätietoa esityksestä löytyy osoitteesta www.noitanaisia.com. Ohjaus: Anu Hälvä-Sallinen. Lavastaja: Camilla Nenonen. Laulajat: Anna – Emilia Vesalainen-Pellas, Greta – Anne Korpelainen, Piano ja musiikin johto – Esa Ylönen, Kitara – Wiljami Salminen, Saksofoni/ klarinetti – Ilmari Hauer, Liput: 30€/15€. Esityksen kesto n. 1,45 tuntia väliajan kanssa

su 23.10. klo 13.00 METSÄN HENKI –seikkailuooppera lapsille
Käsikirjoitus: Maritza Núñez, Sävellys: Timo-Juhani Kyllönen, Ohjaus: Juulia Tapola,Visualisointi: Taina Relander, Esiintyjät: Petri Pöyhönen, Veera Railio, Jukka Ojala. Esityksen kesto n. 45 min, ei väliaikaa. Suositusikä: 4-vuotiaista ylöspäin. Esityskieli: Suomi. Liput: 12€/ ryhmälippu 40€ (4 hlöä)

su 23.10. klo 17.00 Oopperan lumoissa -konsertti
Solistit: Annukka Kuivisto, Heidi Laakso, Kaisa Ranta, Maikki Säikkä, Kaisa Takkula, Samuli Takkula, Akseli Vanamo. Pianisti: Marko Auti. Liput: 20€/ 10€. Kesto n. 2 tuntia väliajan kanssa

Ilmoitathan mahdollisen sähköpostiosoitteesi ja muuttuneet yhteystietosi leena.salo@outlook.com
AphilAn kotisivut: http://www.aphila.fi
Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/126996224050359/

Puheenjohtaja: Leena Salo, varsinaiset jäsenet: Leena Avela, Johanna Husgafvel, Peter Häggblom, Marja-Liisa Passi. Varajäsenet: Sirpa-Liisa Hast ja Leena Järvelä. Orkesterin jäsenenä toimii orkesterin jäsenten valitsema Riitta Hammarberg ja asiantuntijajäsenenä intendentti Emilie Gardberg.

Ystävällisin terveisin, Hallitus
psta. Leena Salo, pj

Peruutus

Joudumme peruuttamaan perjantain soitinesittelyn, sillä samaan aikaan onkin molempina päivinä kausikorttilaisten/VIPpien tilaisuus ylälämpiössä.

Soitinesittely siirtyy näin ollen syksyyn, pahoittelut.

Jäsenkirje 2/2016

APHILA TIEDOTTAA

Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Leena Salo, varsinaisiksi jäseniksi edelleen Leena Avela, Johanna Husgafvel, Peter Häggblom sekä uudeksi jäseneksi Marja-Liisa Passi. Varajäseniksi valittiin Sirpa-Liisa Hast ja Leena Järvelä. Orkesterin jäsenenä toimii orkesterin jäsenten valitsema Riitta Hammarberg ja asiantuntijajäsenenä intendentti Emilie Gardberg.

Päätettiin pitää ennallaan yhdistyksen jäsenmaksut ja liittymismaksut: henkilöjäsenmaksu 19 €, perheenjäseniltä ja orkesterijäseniltä 8 € sekä alle 26-vuotiailta nuorisojäseniltä 5 €, henkilöjäsenillä ei ole liittymismaksua.  Pyydämme maksamaan kahden viikon sisällä 2016 jäsenmaksusi yhdistyksen tilille: S-pankki IBAN: FI59 3939 0010 7117 45. Viitteeksi tulee viestiosioon ”jäsenmaksu 2016” ja jos maksettavalta tililtä maksetaan jonkun muun henkilön kuin oma  jäsenmaksu, niin sen ”jäsenen nimi + jäsenmaksu 2016”.

Tapahtumiamme

Pe 29.4. Soitinesittely: stipendiaattimme, kontrabasson äänenjohtaja Mikko Multamäki pe 29.4. klo 18, ylälämpiön päädyssä, vapaa pääsy!

To 28.4. ja Pe 29.4. Tule jakamaan orkesterin uusia kausiohjelmia ja Aphilan esitteitä ennen konserttia

Ti 10.5. Tule jakamaan orkesterin uusia kausiohjelmia ja Aphilan esitteitä orkesterin jalkautumisviikon tapahtumiin

  •  Skanssissa ti 10.5. klo 16 ja klo 17
  •  Hansakorttelissa ti 10.5. klo 17

Ilmoittautumiset (28.4., 29.4. ja 10.5.): leena.salo@outlook.com tai puh 0400 528 357.

Su 5.6.  Eurajoki Bel Canto -festivaali: Giuseppe Verdin Requiem yhdessä Wagner-seuran kanssa –Ilmoittautumiset viim. 14.5.: Terttu Päärni puh. 050 337 0870, sposti terttu.paarni@gmail.com, ilmoita myös, miltä pysäkiltä tulet.

  •  Lipun hinta 25 €, bussimatka n. 30€, minimi 10 osallistujaa. Lähtö Turusta klo 16 Aurakatu 2, rautatieaseman kautta Konsertti alkaa klo 18, ennen konserttia ehdimme kahville omaan laskuun. Konsertti kestää 1,15 tuntia. Konsertti juhlistaa Giuseppe Verdin kuoleman 115 -vuotisjuhlaa. Eurajoki Bel Canton versiossa teos on sovitettu uruille ja neljälle solistille: Reetta Haavisto, Mika Kares, Niina Keitel, Tuomas Katajala. Teoksen sovituksen uruille on tehnyt Ilpo Laspas, joka toimii myös tämän konsertin urkurina. Laspas on yksi Suomen johtavimpia urkureita.
  •  Liput maksetaan Tertun ohjeiden mukaan tilillemme ÅAB ,   FI28 6601 0001 1801 40. Viestiosioon oma nimi ja “Eurajoki”

 Naantalin musiikkijuhlat tarjoaa jäsenillemme lippuja kolmeen konserttiin:

Ke 15.6. klo 19 kauneinta kamarimusiikkia konsertissa Varjosta aurinkoon. Konsertissa esiintyvät mm. viulistit Jaakko Kuusisto ja Hagaï Shaham, sellistit Arto Noras ja Ivan Monighetti, huilisti Patrick Gallois ja käyrätorvisti Radovan Vlatkovic. Liput varattava viim. 14.5. Leena Avelalta, leena.avela@elisanet.fi tai puh. 050 543 8581, erikoishinta á 25 € (norm. 49 €, max 4 lippua/konsertti, sis. palvelumaksun). Leena Avela toimittaa liput varanneille.

To 16.6. ja Pe 17.6. 

To 16.6. huippupianisti Barry Douglas soittaa Beethovenin 2. pianokonserton orkesterina maineikas puolalainen kamariorkesteri Sinfonietta Cracovia joht. Jurek Dybal

Pe 17.6. Pendereckin konserton solisteina taituroivat sellisti Arto Noras ja klarinetisti Michel Lethiec, joht itse Maestro Krzysztof Penderecki orkesterina Sinfonietta Cracovia.

Liput Ars Musicasta salasanalla ”Aphila” erikoishinnalla á 52 € (norm. 65 €, max 4 lippua/konsertti, sis. palvelumaksun). Tarjous on voimassa 15.5. asti.

 

Ensi syksynä tarkoituksenamme on järjestää Lisää rupatteluhetkiä kapellimestareiden tai solistien kanssa sekä keskustelusarjan orkesterilaisen arjesta: miten konsertti valmistuu, intendentin tehtävät, konserttimestarin tehtävät, äänenjohtajan tehtävät, mitä orkesterin jäsenenä olo tarkoittaa, orkesterilaisen normiviikko jne. Niistä tulevissa tiedotteissa.

Ilmoitathan mahdollisen sähköpostiosoitteesi ja muuttuneet yhteystietosi leena.salo@outlook.com

Jäsenkirje 1/2016

APHILA TIEDOTTAA

Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 11.2. klo 17.30 Ravintola Teinissä, Klubi-kabinetissa.

Yhdistys tarjoaa kahvit ym. Kaipaamme myös uusia jäseniä hallitukseen – ehdota tai tule ehdolle! Kokouksen osallistujille tarjoaa Turun filharmoninen orkesteri lipun illan Katedraali soi -konserttiin. Pyydämme ilmoittautumaan konserttiin viim. ma 8.2. etukäteen konserttilippujen määrän varmistamiseksi Leena Salolle, puh 040 052 8357 tai leena.salo@outlook.com.

Leif Segerstam, kapellimestari • dirigent, Jan Lehtola, urut • orgel
Mikko Heiniö: Urkukonsertto (kantaesitys) • Orgelkonsert (uruppförande) 
Einojuhani Rautavaara: A Requiem in Our Time

Aphilan stipendi

Jaoimme joulukonsertissa 1000 € stipendin kontrabassonsoittaja Mikko Multamäelle. Kiitos panoksestasi!

Tulossa

Keskiviikkona 30.3.klo 18 tapaamme Park Hotellissa Leif Segerstamin. Seura tarjoaa tilaisuuden jäsenille, ulkopuolisilta maksu on 10 € sis. kahvit/juoman. Ilmoittaudu viim. 15.3. Leena Salo, puh 040 052 8357 tai leena.salo@outlook.com

Huhtikuussa pyrimme järjestämään soitinesittelyn, jossa stipendiaattimme Mikko Multamäki esittelisi soitintaan kontrabassoa sekä 2014 stipendiaatit Petri Tulonen ja Lauri Haapanen tulisivat esittäytymään.

Orkesterin jalkautumisviikko on 9.5. alkava viikko eli viikko 19 teemalla ”arjen kohtaamisia”. Merkitse kalenteriisi! Viikolle pyydämmekin vapaaehtoisia jakamaan orkesterin ohjelmia ja Aphilan mainosta.

Ystävällisin terveisin, Hallitus psta. Leena Salo, pj

Yhteistyökumppanimme Suomen Wagner-seura kutsuu

Ke 10.2. ke klo 18.00 Ravintola Old Bank, kabinetti Kirjasto, Aurakatu 3.

Ota lapsi/lapset mukaan Wagner-tilaisuuteen. Lapsille, lapsenlapsille, ystävien lapsille ja lapsenmielisille: Nukketeatteri Sytkyt ja Juha Laukkanen esittää: Onko laukussani lohikäärme? Nukkeooppera pelosta. Nukkenäyttelijä Juha löytää vanhan matkalaukun, jonka sisältä kuuluu oopperamusiikkia. Mikä on ooppera?

Keskustelun päätteeksi Wagnerin Siefried-oopperaan pohjautuva nukkesatu pojasta, joka halusi tietää mitä on pelko. Seikkailussa muun muassa tulen ympäröivä vuori ja tyttö, joka on nukkunut tuhat vuotta….Sopii 4-10-vuotiaille. Kesto n. 20 min.  Jäsenille lapsineen vapaa pääsy. Muilta kuin jäseniltä 5 €. Ravintola olettaa, että kaikki ostavat baaritiskiltä tullessaan itse esim. lasin viiniä, oluen tai kahvin/teen (lapsille 10.2. limsaa, pähkinöitä tms., 

Aphilalaisille mahdollisuus osallistua Suomen Wagner-seuran matkoille jäsenhintaan

4.3.2016 Parsifal Tukholmassa. Lähtö 4.3., ooppera 5.3., paluu 7.3. aamulla.

28.5.2016 Tristan ja Isolde Kansallisoopperassa Helsingissä

13.-18.7.2016 koko Ring  neljässä päivässä Itävallassa, Tiroler Festspiele Erl.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ensi tilassa peter.haggblom@kolumbus.fi tai puh  041 502 3984. ks. http://www.suomenwagnerseura.org

 

 

Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry Esityslista

Åbo filharmoniska orkesters vänner rf Föredragningslista

VUOSIKOKOUS / ÅRSMÖTE

Aika/tid to 11.2.2016 klo 17.30 / torsdagen den 11 februari 2016 kl 18´7.30

Paikka/plats Ravintola Teini, Klubi-kabinetti / Restaurant Teini, Klubi-kabinett (Uudenmaankatu 1/Nylandsgatan 1)

1

Kokouksen avaaminen / Öppning av mötet

2

Kokouksen järjestäytyminen / Konstituering av mötet

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa / val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och eventuella rösträknare

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets beslutförhet

4

Kokouksen esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

5

Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2015 /

Föreläggande av bokslut och årsberättelse 2015, samt verksamhetsgransgares berättelse.

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Beslut angående fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra räkenskapsskyldiga.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2016 / Fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften för år 2016

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet /

Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar

9

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/t /
Val av en eller två verksamhetsgransgare och verksamhetsgransgaressuppleanter

10

Jäsenten terveiset yhdistyksen hallitukselle / medlemmarnas önskemål till styrelsen

11

Kokouksen päättäminen / mötets avslutning

Jäsenkirje 2/2015

APHILA TIEDOTTAA

Pe 13.11. Stipendiaattimme Henna Jämsä ja Jarmo Korhonen esittelevät pe 13.11. klo 18 Konserttitalon yläaulassa viinibaarissa ennen illan Sing Along -konserttia, miten heidän uudet instrumenttinsa kontrafagotti ja bassoklarinetti soivat. Tule kuuntelemaan ja kyselemään!

19.11. ja 20.11. Titaanisia monoliitteja -konserttiin tarjoaa Turun filharmoninen orkesteri jäsenillemme jäsenedun: koodilla ”Aphila”
ystävällesi lippu ilmaiseksi (=kaksi lippua yhden hinnalla/kausikorttilaiselle kaverilippu). Turun Kulttuurikauppa Ars Musica (ma-pe 11-17 sekä tilaisuuksien yhteydessä.) Titaanisia monoliitteja. Leif Segerstam, kapellimestari,Baiba Skride, viulu. Béla Bartók: Viulukonsertto nro 2 h-molli. Johannes Brahms: Sinfonia nro 4 e-molli op. 98.

Pe 20.11. Filharmonian päivä. Tule vapaaehtoiseksi jakamaan itsenäisyyspäivän ilmaiskonsertin lippuja klo 12 (tarvitaan vielä 3 henkilöä) tai klo 16 (2 henkilöä). Ilmoittauduthan heti leena.salo@outlook.com tai puh/tekstari 0400 528 357.

La 16.1. Suunnittelemme matkaa Jyväskylän Oopperaan, jossa esitetään Mozartin Ooppera Don Giovanni. Samalla tutustumme sikäläiseen tuki/ ystäväyhdistystoimintaan. Liput 56 € norm./eläk 53 €. Miehitys: Kevin Greenlaw, Don Giovanni, Jari Parviainen, komtuuri, Sirkka Lamminen, Donna Anna, Reetta Haavisto, Donna Elvira, Simo Mäkinen, Don Ottavio, Juha Kotilainen, Leporello, Sampo Haapaniemi, Masetto, Ena Pongrac, Zerlina. Matkakulut: jos saamme kokoon n. 30 henkeä, bussi meno-paluu noin 30 €/hlö, lähtö klo 10 Turusta, paluumatkalle lähtö klo 23. Muutoin juna meno-paluu (eläk 68 €, norm. 123 €) +hotelliyöpyminen (80-111 €). Alustavat ilmoittautumiset viimeistään 6.11. leena.salo@outlook.com tai puh/tekstari 0400 528 357. Tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoitetaan, kun lähtijämäärä varmistuu.

La 2.7. Olemme varanneet 30 lippua kesän huippukonserttiin: Elina Garançan liedkonsertti Turun Musiikkijuhlilla la 2.7. Paikat riveiltä 9 ja 10. Normaalilipun hinta Aphilan jäsenille on 76,5 € (10 % ale normaalista), 75 € eläkeläisille. Ilmoittautumiset viimeistään 6.11. Leena Avela leena.avela@elisanet.fi tai puh/tekstari 050 543 8581. Lipun hinta maksetaan yhdistyksemme tilille S-pankki :  FI59 3939 0010 7117 45

Muuta
Olemme taas perinteiseen tapaan julistaneet haettavaksi Aphilan apurahan Turun filharmonisen orkesterin jäsenille haettavaksi ja hakuaika päättyy 20.11. Apurahat luovutetaan 18.12. joulukonsertissa Christmas in Cinema: Antti Rissanen, kapellimestari, Saara Aalto & Teemu Roivainen, laulu.

8.12. Turun filharmonisen orkesterin historiikki tulee myyntiin 8.12. Turun Kulttuurikauppaan Ars Musicaan.

Kauden 2016 ensimmäinen kausiohjelma on Aphilalaisille ilmainen. Jaamme ohjelman tammikuun ensimmäisissä konserteissa omasta pisteestä. Ensimmäisten konserttien jälkeen Aphilan jäsen saa ohjelman ohjelmakirjamyyjältä kuittausta vastaan.

Vuoden 2015 jäsenmaksuohje – emme ole huomanneet muistuttaa näistä, joten…
Pyydämme kaikkia, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2015 jäsenmaksua, saattamaan maksuun viikon kuluessa jäsenmaksunsa: norm. 19 €, perhe-, orkesterijäsen 8 €, nuorisojäsen (26 v. ja alle) 5 € yhdistyksen tilille S-pankki IBAN: FI59 3939 0010 7117 45, SWIFT/BIC: SBANFIHH. Viitteeksi tulee viestiosioon oma nimi tai mahdollisesti sen jäsenen nimi, jonka maksu maksetaan, ja jäsenmaksu.